TIỂU SỬ DIỄN VIÊN Lâm Canh Tân

Tên tiếng Hoa: 林更新 – Lín Gēngxīn
Tên tiếng Anh: Kenny Lin
Ngày sinh: February 13, 1988 tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc.
Cao: 1,78 m.
Các phim đã đóng:
Chính thức ra mắt công chúng với vai Thập Tứ a ca trong “Bộ Bộ Kinh Tâm”.
– 2011: Bộ Bộ Kinh Tâm
– 2012: Hiên Viên Kiếm, Chị gái tiến lên
– 2014: Vũ Lạc Truyền Kỳ
– 2016: Võ Thần Triệu Tử Long.
– 2017: Sở Kiều Truyện.
Giải thưởng: vui lòng xem nguồn tại wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Lin_Gengxin