Ngươi muốn đi đâu cũng được, bị bắt, bị chém đầu, chết ở đâu cũng dược, nhưng đừng để ta biết. Ở nơi ta không thấy, không chạm đến được, không giúp được ngươi, không thì ta không chịu nổi. – Vũ Văn Nguyệt

A Sở! Ta không muốn nhìn thấy nhất là muội chịu tổn thương, nhưng ta vẫn để muội đau lòng rồi! Nhưng mà ai cũng có thể rời khỏi ta, muội thì không thể. Ai cũng có thể phản bội ta, muội thì không thể. A Sở! Ta chỉ có muội” – Yến Tuân.

Yến Tuân! Tiếc là huynh và ta đã không còn là người cùng con đường” – Sở Kiều.

Muốn khóc, thì hãy khóc to lên, sau khi khóc xong, kiên cường đứng dậy. – Vũ Văn Nguyệt

Ngươi có biết vì sao ta đặt cho cô là Tinh nhi vì lần đầu tiên ta thấy cô, đôi mắt của cô còn sáng hơn sao trời – Vũ Văn Nguyệt