Review phim Sở Kiều truyện tập 57.

Kiều hỏi Trọng Vũ, cô có còn nhớ lời nói của cô lần đầu gặp tôi không?
Trọng Vũ nói đó là hy vọng một ngày Yến Bắc sẽ không còn cô nhi như cô nữa.
Kiều: Đúng vậy, một khi trận này thắng lợi, Yến Bắc sẽ không còn cô nhi như ta nữa bởi vì người Yến Bắc đều chết cả rồi.

Yến Bắc không phải quê hương ta, nhưng vẫn luôn là tín ngưỡng trong đời ta, các người không cần, ta cần, các người ruồng bỏ nó, thì để ta bảo vệ. Nếu Sở Kiều ta chết thì không cần báo thù, Sở Kiều không phải chết trong tay ai khác mà chính là chết trong tay của Yến Tuân. Trừ khi ta chết, nếu không ta sẽ không rời khỏi Yến Bắc, ta sẽ ở trên thành Hồng Xuyên đợi huynh ấy“. Kiều quyết định ở lại bảo vệ Yến Bắc.
Tú Lệ quân hoang mang vì tìm không thấy Sở Kiều cho rằng Kiều đã bỏ trốn, lòng quân hỗn loạn, lúc lên thành nhìn thấy Sở Kiều đang đứng trên thành thì lòng quân lại dâng cao, đồng lòng nghênh chiến địch.
Đêm khuya kiều một mình ngồi trên tường thành lấy kèn ra thổi thì bất ngờ quân Ngụy do Nguyên Thuần công chúa dẫn đầu tấn công vào thành, Kiều giao nhiệm vụ cho Bình An dẫn người dân đi trốn, còn mình ở lại nghênh chiến.
Yến Tuân đã chiếm được Mỹ Lâm quan chuẩn bị tiến đánh Trường An thì quân lính đến báo Sở Kiều vẫn ở thành Hồng Xuyên, Yến Tuân hạ lệnh thu quân. Trình Diên và quân lính quỳ gối cầu xin Yến Tuân lấy đại cuộc làm trọng. Yến Tuân không đồng ý, quyết định thu quân quay về Hồng Xuyên thành, “Đời này ta có thể từ bỏ bất cứ ai, nhưng không thể từ bỏ A Sở“.
Nguyệt Thất vào báo Yến Tuân thu quân đồng thời Mông Phong cũng cho biết người khiến Yến Tuân từ bỏ là A Sở, hiện đang ở thành Hồng Xuyên để bảo vệ thành, lương thảo đã cạn sắp chống không nổi nữa rồi. Kế hoạch ám sát Yến Tuân còn thực hiện không? Nguyệt cho dừng kế hoạch ám sát Yến Tuân.
Nguyên Thuần tiến vào thành hạ lệnh ai giết được Sở Kiều thì thưởng ngàn lượng vàng, quân Ngụy điên cuồng tấn công vào Hồng Xuyên thành. Sở Kiều quyết chiến đến một binh một tốt cuối cùng, trận chiến diễn ra kịch liệt, cuối cùng Ngụy quân cũng phá được cửa thành, Tú Lệ quân anh dũng bảo vệ dân chúng rời thành, Cát Kỳ bị giết chết, Kiều bị thương ngã xuống, Nguyên Thuần cầm kiếm xuất hiện “Không ngờ ngươi cũng có ngày này, ta nhẫn nhịn tủi nhục chỉ chờ đến giây phút này, ta muốn các ngươi trả lại gấp trăm nghìn lần, ta sẽ chặt đầu ngươi, ném lên mình Yến Tuân, cho hắn quỳ xuống bái tế ngươi“, Kiều ngất đi. Công chúa giơ kiếm lên định chặt đầu Kiều thì Nguyệt bịt mặt cứu Kiều vừa kịp lúc, quân Yến Tuân cũng quay trở lại. Ngụy thư Diệp kéo Nguyên Thuần rút quân, Yến Tuân chạy đến ôm Kiều, Nguyệt đứng trên thành lặng lẽ nhìn xuống (ôi, thương Nguyệt quá đi thôi, hết bị đổ vỏ, đến cả cứu người xong cũng bị cướp công luôn T_T).
Cha Hạ Tiêu mất vì bảo vệ những đứa trẻ trong thành. Hạ Tiêu đem tro cốt của Cát Kỳ về cho vợ Cát Kỳ.

Hết tập 57.