Review Sở Kiều truyện Tập 59

p/s: Đài Hồ Nam chiếu gần 1/3 tập là của tập trước rồi

Ngụy đế định ban rượu độc cho Nguyên Thuần thì Ngụy phi đẩy cửa bước vào quỳ xin Ngụy đế tha tội cho Nguyên Thuần, Ngụy đế không đồng ý, bà liền dùng mạng đổi mạng, uống thay rượu độc rồi chết van xin Ngụy đế đồng ý tha chết cho Nguyên Thuần. (Giờ mới bết, bà này tên là Ngưng Nhi, chứ hồi giờ toàn biết nương nương, mẫu phi. Với cả cha hoàng đế này ác quá, giờ vợ thì chết, con gái làm phản, con trai chết gần hết).
Nguyên Tung chạy đến thiên lao dẫn Nguyên Thuần đi, thông báo Mẫu phi vì khuyên phụ hoàng mà bị ban rượu độc, nếu chậm trễ không còn kịp nữa. Nguyên Thuần chạy vào thì thấy mẫu phi đang nằm trên giường, Ngụy đế vô cùng giận giữ liền ngất đi. Nguyên Thuần đau khổ bước vào khóc lóc thì thái giám vào tuyên chỉ: Tước đi phong hiệu công chúa, giam vào Tây viện cả đời không được vào cung, còn Nguyên Tung được phong làm Bắc Yến vương đem quân đi dẹp loạn, lấy công chuộc tội.

Nguyên Thuần bị nhốt trong Tây viện không chịu ăn uống, Ngụy Thư Diệp đến thăm nhưng không được gặp cũng chẳng thể lo liệu, dặn dò nô tì chăm sóc Nguyên Thuần, còn mình sẽ nghĩ cách lo liệu.
Yến Tuân gọi Kiều đến gặp tướng lĩnh đối chất, Trình Diên, Tôn Hà ,.. Trình Diên nói nhận tội, nhưng thực ra phủi sạch sẽ tội trạng, cho rằng mình rời vị trí, không biết gì hết, Tôn Hà nhận tội bắn Sở Kiều còn ly gián Yến Tuân với Sở Kiều vì Tú Lệ quân chỉ nghe lời một mình Sở Kiều cô, Sở Kiều tức giận vì tất cả đều bị đổi đen thành trắng, còn bị gán tội, thái độ Yến Tuân không rõ ràng. Tôn Hà tự sát để tăng thêm phần chứng thực, trước khi chết nói Yến Tuân đừng quên lời hứa năm xưa, Yến Tuân không nói nhìn Sở Kiều với ánh mắt giận giữ. Sở Kiều bỏ ra ngoài thì quân lính của Yến Tuân định ám sát, nhưng bị Trọng Vũ bắt lại, Sở Kiều bị coi là yêu nữ, gây cản trở Yên Tuân, khiến họ không thể báo thù, chỉ thiếu chút nữa.
Yến Tuân cưỡi ngựa một mình ra bờ sông ngồi thổi kèn, Kiều cưỡi ngựa nhìn và rời đi.

“Chiến tranh có thể nuốt trọn tất cả, nhưng không thể nuốt trọng tín ngưỡng và lòng tin của một người” – Sở Kiều.

Nguyên Thuần ở Tây Viện thì nô tỳ đem vào túi bình an của Ngụy phi nói đây là lời dặn dò của Quý phi với công chúa, sẽ bảo vệ công chúa bình an. Văn San (người hầu của Quý phi trước đây) vào quỳ mong Nguyên Thuần phải phấn chấn tinh thần lên, Nguyên Thuần: “Rửa mặt thôi” thái độ báo hiệu lại sắp có giông bão.

Nguyệt đang tập luyện tại Thanh Sơn viện, tổ phụ đến khen tài nghệ đã tiến thêm một bước, và hỏi Nguyệt muốn theo Nguyên Tung đi Yến Bắc có phải vì muốn bảo vệ con nô tỳ kia không? Vì một nữ nhân Yến Bắc làm lỡ đường công danh của mình có đáng không? Đi đâu về đâu thì tin chắc Nguyệt nhi hiểu rồi. Nguyệt nói chuyến đi này không phải vì chuyện nữ nhi thường tình rồi rời đi. Ông vui vẻ dặn Nguyệt Thất đem lá thư của mình viết đưa cho Thất hoàng tử. Vô tình thẻ xăm xấu trong tay tổ phụ rớt xuống đất “mệnh tinh hối ám, lưu hạ phi sát“, báo hiệu chuyến đi của Nguyệt gặp kiếp nạn, có thể gặp họa sát thân.

Hết tập 59.