Tóm tắt Sở Kiều truyện – Tập 53

Vũ Văn Nguyệt cùng Nguyệt vệ đi vào nơi thi đấu của Vãng Sinh Doanh trong lúc cuộc thi Niết Bàn đang diễn ra. Vũ Văn Nguyệt chạm trán và giao đấu với người của Vãng Sinh Doanh đồng thời thu phục được thủ hạ của Vãng Sinh Doanh là Mông Phong và được dẫn đường đến mật thất. Người của công chúa Đại Ngụy cũng đồng thời đến mật thất và đang ra sức giết người của Vãng Sinh Doanh. Mông Phong phát hiện ra gian tế trà trộn vào Vãng Sinh Doanh liền tìm liên minh với những đối thủ khác của mình trong cuộc thi để giết gian tế. Vũ Văn Nguyệt đến mật thất thì gặp và giao đấu với doanh chủ của Vãng Sinh Doanh, sau khi doanh chủ Vãng Sinh Doanh giao đấu thất bại thì liền tự tử. Sau đó Vũ Văn Nguyệt phát hiện ra đó là kẻ giả mạo doanh chủ và cũng phát hiện ra nơi giấu thuốc giải cho Tinh nhi và đám người của Vãng Sinh Doanh, sau khi phát thuốc giải cho bọn thủ hạ của Vãng Sinh Doanh thì Vũ Văn Nguyệt thả họ đi nhưng Mông Phong lại muốn đi theo Vũ Văn Nguyệt, Vũ Văn Nguyệt đồng ý.
Vũ Văn Nguyệt đồng thời cũng phát hiện ra công chúa Đại Lương trà trộn trong đám thủ hạ của Vãng Sinh Doanh, trong lúc giao đấu con chim gỗ rơi ra từ người của Vũ Văn Nguyệt làm cho công chúa mất cảnh giác bị Vũ Văn Nguyệt đâm trúng nhưng sau đó lại trốn thoát. (Giữa 2 người dường như có một mối liên hệ nào đó).
Vũ Văn Nguyệt trở về gặp Tiêu Sách, Tiêu Sách nói Tinh Nhi trở về Yến Bắc rồi, khuyên Vũ Văn Nguyệt từ bỏ tình cảm với Tinh Nhi, Vũ Văn Nguyệt tức giận bỏ ra ngoài thì gặp Tinh Nhi, 2 người gặp mặt và đứng nhìn nhau như chia cắt ngàn thu, Vũ Văn Nguyệt liền đi đến ôm lấy Tinh Nhi.
Sau đó Sở Kiều khuyên Vũ Văn Nguyệt về Trường An thì quên mình đi, sống cho thật tốt còn mình sẽ quay về Yến Bắc. Vũ Văn Nguyệt hỏi Tinh Nhi còn lời gì để nói không ngoài những lời này, Tinh Nhi nói giữa chúng ta có gì để nói, Nguyệt đau lòng nói có do bản thân mình tự nghĩ quá nhiều (khúc này tội anh Nguyệt quá). Sở Kiều nói mình cùng với Yến Tuân có thể có ngày hôm nay phải trải qua biết bao nhiêu chuyện, và mình phải đi về Yến Bắc, Yến Tuân đang ở bắc Yến chưa biết phải đối diện với những tình hình như thế nào, gặp những điều gì đều không biết, cô cần ở bên cạnh an ủi và có lẽ huynh ấy cần ta. Nguyệt nghe xong rất đau lòng liền ôm lấy Kiều và hôn cô, “…vì một người từ bỏ tòa thành, ta chỉ muốn lưu lại ánh mắt của nàng…”. Nguyệt đau lòng hỏi Kiều: Ta cũng cần nàng, nàng có cảm thấy không? rồi bỏ Kiều lại một mình đi ra ngoài uống rượu. Tiêu Sách đem đồ ăn vào cho Kiều và nói nếu chọn con đường này sẽ phải từ bỏ con đường khác.
Lại nói về người của Tú Lệ quân đóng quân ở ngoài thành Hồng xuyên, cũng là nơi có người thân họ sống. Một bộ phận nhỏ đã trốn quân ngũ lén về thăm gia đình.

Hết tập 53 Sở Kiều Truyện.