Tóm tắt nội dung Sở Kiều Truyện tập 54.

Một số quân lính Tú Lệ Quân trốn về thăm nhà, có Trương Ngọc về thăm nhà nhưng bị anh trai xua đuổi vì ngày xưa tham sống sợ chết không bảo vệ thành, khiến mẹ già đang bệnh nhưng không ai bán thuốc cho và đã chết. Quá đau lòng Trương Ngọc giành lấy con dao trên tay anh trai tự tử chết, Hạ Tiêu vào nhưng không kịp, liền khiêng xác về. Hắc Ưng quân thuộc hạ của Trình Diên đến đòi áp giải Tú Lệ quân về Bắc Quan còn khiêu khích Hạ Tiêu, Hạ Tiêu chống lại nên đành phải tìm chỗ trốn đi.
Quay về Yến Tuân, đang gặp khó khăn về lương thảo, đang bàn bạc lại kéo theo mâu thuẫn nội bộ. Yên Tuân thất vọng vì Yến Bắc không còn như xưa, người người trở mặt, khi trở về không một người ra đón, “họ đã quỳ quá lâu rồi, không còn muốn đứng lên nữa, nơi đây đã không còn là nhà của chúng ta nữa. Con muốn trở thành kẻ mạnh, những thứ làm cho con yếu đuối, con sẽ tiêu diệt sạch, kể cả lương tâm và sự yếu ớt của chính mình (như vậy đây có thể là Yến Tuân đã quyết định từ bỏ Yến Bắc).
Ở thành Trường An, Ngụy đế phong hoàng tử Nguyên Tề làm Chinh Yên Đại nguyên soái và Ngụy Thư Diệp làm làm phó soái, dẫn binh đi thảo phạt Yến Tuân.
Yến Tuân được tin báo quân Ngụy kéo 20 vạn binh tới Mỹ Lâm quan. Yến Tuân dẫn theo quan quân đi nghênh địch và bảo Trình Diên đến gặp.
Lúc này Nguyệt xem bản đồ thì phát hiện ra âm mưu của Yến Tuân sẽ đánh vào thành Trường An. Yến Tuân sẽ vòng tới Mỹ Lâm quan tránh đội quân chủ lực của đại Ngụy, và đem quân đến đánh thẳng Trường An nên lập tức trở về thành Trường An.
[Hồ Nam lại cắt khúc Kiều trở về gặp Yến Tuân rồi, quay đến đoạn Kiều với Vũ cô nương rời đi luôn mới khiếp]
Vũ cô nương nói Yến Tuân bảo Sở Kiều đến Lam thành chờ ở đó, dọc đường giúp đỡ một cậu bé. Trình Diên thấy Sở Kiều đi thì ở trên thành có suy nghĩ “nữ tử này đi cũng tốt, khỏi cản trở kế hoạch phục thù của thế tử“.
[ Khúc này lại bị cắt rồi, nên xem cũng không hiểu Kiều về lúc nào, gặp Yến Tuân lúc nào, và vì sao lại cùng A Tú đi đến Lam thành. Có thể Yến Tuân không muốn Kiều biết được âm mưu của mình nên mới đưa Kiều đến đó].
Ngụy vương triệu Nguyên Triệt vào cung sai tìm trọng phạm vì phát hiện binh phù điều 15 vạn đại quân bảo vệ thành Trường An đã bị đánh cắp, 15 vạn binh đều bị điều đi. Trường An đang trong tình trạng nguy cấp vì không có bảo vệ.
[ Nhìn thái độ thằng cha Ngụy đế cứ kiểu nó đang nghi cho Nguyên Triệt ấy]
Nguyên Triệt tìm hiểu thì phát hiện ra Nguyên Thuần mất tích cùng với binh phù, vừa lúc đó có thư của Vũ Văn Nguyệt gửi tới nói về âm mưu tấn công thành Trường An của Yến Tuân. Nguyên Tung phát hiện ra Nguyên Thuần trộm binh phù và thông báo cho mẫu phi.
Phong Miên nói Sở Kiều đã hiểu lầm Yến Tuân rồi, chuyện thương hội Hiền Dương là Trình Diên đưa người đi làm. Điều người lo lắng nhất là thành Hồng Xuyên là Ô tiên sinh, Yến Tuân, Vũ cô nương nhưng không ai có thể trấn thủ Hồng Xuyên, Sở Kiều lại bị điều đến Lam thành, Hồng Xuyên chỉ còn toàn quân ô hợp, nếu không phải nhìn thấy Trình Diên thì đã tưởng thế tử từ bỏ thành Hồng Xuyên rồi. [mình có nói đoạn trước đoạn này bị cắt chưa nhỉ, nên khúc Kiều hiểu lầm Tuân chúng ta không biết, khúc Tuân cho Trình Diên bố trí ở Hồng Xuyên qua mặt Sở Kiều chúng ta cũng không hiểu] Sở Kiều quyết định không đi Lam thành nữa, mà quay trở về lại thành Hồng Xuyên.
Nguyệt ngồi xem bản đồ khi trên đường trở về Trường An thì nhận được thư của Nguyên Triệt liền gấp rút trở về thành Trường An.

Kiều đau lòng rớt nước mắt, hết tập 54.