Nội dung phim Sở Kiều Truyện tập 61.

Mông Phong đưa mật thư cho ông chủ Trần dặn ngày mai sẽ đợi ở ngoài thành, đừng làm hỏng việc. Mông Phong giả làm người vận chuyển lương thảo thuận lợi đi vào thành, cáo thị dán hình Nguyệt ở ngoài thành. Dĩnh và Hạ Tiêu đi tuần thì bắt gặp đoàn người của Mông Phong, đòi kiểm tra sau đó thả cho đi. Đoàn người của Mông Phong vận chuyển lương thảo vào doanh trai của Yến Tuân, sau đó trở về bàn bạc đột kích vào doanh trại của Yến Tuân thì có người đến đưa mật hàm. Mông Phong vẫn quyết định lẻn vào doanh trại thì nhìn thấy A Tinh ra đón ông chủ Chiêm (tông chủ Vãng Sinh Doanh) đến, Mông Phong quay về bàn với ông chủ Trần và cảm thấy người này khó đối phó.

Chiêm ngồi nói chuyện với Trình Diên, Chiêm cũng biết được Yến Tuân vì một nữ nhân mà rút quân chiếm đóng Trường An. Chiêm tặng một món quà cho Trình Diên rồi trở về. Mông Phong viết thư giao cho ông chủ Trần để gửi cho Nguyệt nhưng bị Kiều bắt được, bắt cả đám về tra tấn để khai ra. Kiều giả nét chữ của Mông Phong viết thư rồi đưa cho Hạ Tiêu đem thả bồ câu đi. Nguyệt Thất nhận được thư đưa cho Nguyệt xem, nhưng Nguyệt nhận ra vấn đề, báo cho toàn quân rút lui. Mông Phong nhận được tín hiệu liền cho rút lui nhưng lại bị Tú Lệ quân và Kiều bao vây nhưng trốn thoát.
Yến Tuân biết được có gián điệp đột nhập, Trình Diên bên cạnh lại đổ dầu vào lửa nhằm ly gián Yến Tuân và Kiều. Nguyệt Thất hỏi Nguyệt vì sao biết được thư đó là giả, Nguyệt nói lúc mình dạy chữ cho Sở Kiều thì cố tình không sửa lỗi chữ cho Kiều nên khi nhìn thư thì nhận ra thói xấu khi viết chữ này thì mới biết là giả (thâm nho ghê chứ).
Trình Diên cho rằng có nội gián thả đám gián diệp đi. Mông Phong thông báo cho Nguyệt biết đám ông chủ Trần đã được người bịt mặt cứu và đưa đến nơi an toàn, Nguyệt có chút ưu tư.

Tuân nhận được tin Ngụy đế bệnh nặng, mọi chuyện trong triều do Nguyên Triệt lo liệu. Tuân một lòng muốn tự tay lấy đầu Ngụy đế để báo thù, Trọng Vũ khuyên Yến Tuân hãy suy nghĩ lại vì Yến Bắc vừa trải qua cuộc chiến không thể chịu nổi cuộc chiến thứ 2 thì bị Trình Diên nói lời nghi ngờ ly gián, Trình Diên cố tình nói có người thả hết đám gián diệp đi, có ý nói Kiều là nội gián thả gián điệp đi, Yến Tuân tức giận cho cả bọn lui xuống.

Kiều đang ngồi ở bờ sông thì Tuân đến hỏi có phải thả bọn gián diệp đi không, Kiều nói không phải mình, Tuân định đi thì Kiều hỏi Tuân chúng ta lại lấy chiến tranh ra để báo đáp nhân dân sao, Tuân nói việc gì cũng phải trả giá, hòa bình cũng phải thông qua chiến tranh mới có được, Kiều bỏ đi.

Nguyên Thuần xuất hiện sau kể từ sau vụ mẫu phi chết, bắt chuyện làm quen với Nguyên Dương hoàng tử cũng là em trai cùng cha khác mẹ với mình, hai người đang nô đùa thì Vương thái giám tới truyền Nguyên Dương hoàng tử vào cung Lan Thục nghi dùng bữa trưa thì Nguyên Thuần viện cớ rửa tay cho Nguyên Dương thì dặn dò ám chỉ cho Nguyên Dương không ăn thức ăn người khác cho.

Cảm nghĩ của mình: Mình nghĩ người thả đám gián điệp đi không phải Kiều đâu, mà là bọn của Trình Diên vào cứu, sau đó đổ tội lên đầu Kiều. Vì Kiều ngày xưa xuất thân từ Thanh Sơn Viện thì sẽ thân với Vũ Văn Nguyệt càng làm cho Tuân có cớ để nghi ngờ cho rằng Kiều là nội gián. Tuy kế sách của Trình Diên rất thâm nhưng cũng là do Tuân đã không còn như xưa, giữa hai người có một khoảng cách rồi mới làm cho những âm mưu nhỏ nhen này xảy ra được, và nó cứ thể âm ỉ trong lòng Tuân. Khi Kiều đã quyết định theo Tuân thì sẽ không đạp hai thuyền mà thả đám gián điệp đó đi, Kiều cũng không biết đám gián điệp đó là của Nguyệt mà thả đi như vậy. p/s: mình review đến tập này và mình cũng chưa xem tập tiếp theo.