Review Sở Kiều truyện tập 65.

Kiều theo Trọng Vũ đến gặp Ô tiên sinh, ông nói cho Sở Kiều biết người hại chết Lạc Hà mẹ cô là Vũ Văn Hạo. Và cô chính là tân chủ kế nhiệm của Phong Vân lệnh – Tổ chức gián điệp giang hồ. Trớ trêu thay, không ngờ cô lại vào làm nô tỳ ở Thanh Sơn Viện lại quen biết Vũ Văn Nguyệt là kẻ thù tự nhiên của mình, không ngờ hơn qua nhiều năm cô lại giết được Vũ Văn Tịch báo thù rửa hận. Yến Bắc chính là mảnh đất mà mẹ cô thề sống chết bảo vệ. Ta biết Cô, Vũ Văn Nguyệt và Yến Tuân tình duyên thăng trầm, hai bên đều vướng mắc, đi hay ở lại đều do cô quyết định.

Bức xúc: Tại sao lại tạo ra tình hướng trớ trêu như vậy? Như vậy cái kết của Sở Kiều truyện chẳng lẽ là:
1. Yến Tuân hồi tâm chuyển ý, Kiều – Tuân một đôi, hai người lấy nhau, trị vì Yến Bắc vì Ngụy đế cũng sắp chết rồi. Nguyệt quay về cùng Nguyệt Thất. Khả năng này rất cao nhé, ahuhu.
2. Kiều bỏ qua mối thù gia tộc và cùng Nguyệt về chung một đội.
3. Kiều không lấy ai hết, ở giá tới già hoặc kết thúc mở cho con dân phải tự YY.

Ôi, tôi chết mất thôi. T_T