1. Sau khi ở hội đèn lồng, Tinh nhi và Yến Tuân bị Vãng Sinh doanh truy sát, Công tử cứu.
2. Công tử dạy Tinh Nhi viết chữ
3. Công tử daỵ Tinh nhi dùng phi hành khí (tức học bay). Trong phim chỉ được xem cảnh Tinh Nhi đã biết bay rồi.
4. Trọng Vũ cứu Tinh nhi lúc Tinh nhi chết giả.
5. Sau khi Tinh nhi chết giả, Công tử uống rượu nhớ đến Tinh nhi, độc thoại nội tâm.
6. Quá trình 3 năm của Công tử ở biên ải.
7. Sau khi Công tử và Tinh nhi đổi kiếm trong hoàng lăng, Tinh nhi trở lại Oanh ca viện, nhìn thấy chuông, độc thoại nội tâm.
8. Độc thoại khi Công tử và Tinh nhi đánh nhau trong hoàng cung
9. Khi Tinh nhi tới Thanh Sơn Viện làm nô tỳ trong 1 ngày, nói chuyện về chuông bạc.
10. Hôm sau Tinh nhi trở về Oanh ca viện, nằm trên giường, độc thoại nội tâm
11. Cảnh xuân trong phòng tắm, hai người hôn nhau, độc thoại nội tâm. Hai người nằm trên giường CÙNG NHAU suốt 1 đêm. Sáng hôm sau, công tử GIÚP Tinh nhi CHẢI TÓC.
12. Tinh nhi đánh ngất Nguyệt vệ, đào tẩu cứu Lương Thiếu Khanh
13. Công tử cưỡng hôn Tinh nhi. Hai người tự bi thương, độc thoại nội tâm.
14. Tinh nhi trở lại Yến Bắc, gặp mặt Ô tiên sinh.
15. Tinh nhi thổi sáo, độc thoại nội tâm
16. Công tử và Yến Tuân giao chiến tại Trường An
17. Ở Hồng Xuyên thành, Công tử cứu Tinh nhi => bị thương
18. Trong miếu sơn thần, sau khi ăn lẩu => Tinh Nguyệt HÔN nhau
19. Âm mưu giết Nguyệt của Yến Tuân
20. Tinh nhi làm thế nào để phát hiện ra bẫy của Yến Tuân
21. Cảnh hồ băng dài hơn
22. Cắt tất cả các cảnh sau hồ băng.